The Social Network for meeting new people
 
 • ctcpcongngheOOC

  http://www.hi5.com/ctcpcongngheooc

   

  945 times

  Default

  June 14, 2020

   

  Male

 • About Me

  • OOC digiiMS được thành lập bởi sự hợp tác của Công ty Tư vấn Quản lý OCD với gần 20 năm kinh nghiệm và Công ty Giải pháp Công nghệ 3Ps. Phần mềm Quản lý OOC digiiMS là phần mềm quản lý chuyên sâu, giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, bám sát chiến lược và mô hình kinh doanh.