The Social Network for meeting new people
 
 • About Me

  • Տեր Աստված մարդուն ստեղծեց, այս գիրքն էլ հետը ստեղծեց, որ իմանա և ճանաչի իրեն: Այս գիրքը մարգարեական գիրք է այլ ոչ պատմական. գրված Տեր Աստծոյ կողմից, իր իսկ ձեռքերով. սկզբից մինչև վերջ. Հայտնության գիրքը որպես վերջին էջ ( քանի որ այս գիրքը բաղկացած է տարբեր տեսակի գրքերից ) որը նույնպես գրված է Տեր Աստծոյ կողմից աշխարհի արարման ժամանակ: twitter. com. /lmnnn

  • Deuteronomy 18:15 “The Lord your God will raise up for you a Prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear, 16 according to all you desired of the Lord your God in Horeb in the day of the assembly, saying, ‘Let me not hear again the voice of the Lord my God, nor let me see this great fire anymore, lest I die.’ 17 “And the Lord said to me: ‘What they have spoken is good. 18 I will raise up for them a Prophet like you from among their brethren, and will put My words in His mouth, and He shall speak to them all that I command Him. 19 And it shall be that whoever will not hear My words, which He speaks in My name, I will require it of him. 20 But the prophet who presumes to speak a word in My name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die.’ 21 And if you say in your heart, ‘How shall we know the word which the Lord has not spoken?’— 22 when a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken; the prophet has spoken it presumptuously; you shall not be afraid of him.

  • The Lord God created man, created this book (Old Testament + Revelation) also that people knew and recognized him. This book is prophetic, rather than historical, which has written Lord God, during the creation of world, their own hands, (because he can do it, because he created man) latest book of Revelation (New Testament in fact fictitious) because the Bible, Old Testament, Consist of different sorts of books (more than 1000 chapters and 43 headline). Of Revelation John, is the same John, from the book Maccabees, which is the smallest, and that I, as John and Jesus Christ, this is the same person. Book of Maccabees penultimate book is the Bible, who do not have many Bibles. First man were not Adam and Eve, because Adam and Eve this prophecy. The Lord God created man male and female, their nations, all nations created once, at his place. Jesus Christ was not in the past, if was, then wrote to the truth for us, so-called apostles Jesus invented, because 12 Apostles, written in Revelation, it's 12 sons of Israel who believe that my words, the whole world nations, I am Jesus Christ and the Lamb in the book of Revelation. Lord God sent me to testify about it.

 • JESUS

  http://www.hi5.com/lordjesuschrist12

   

  3398 times

  Fire Lion Max

  I am the Lord Jesus Christ

  September 22, 2010

   

  Male

  Русский

  Straight